מתי תעלינה הרצאות קודמות ל-YouTube?

הרצאות קודמות מועלות לערוץ ה-YouTube של אוניברסיטת תל-אביב לאחר תום הסמסטר.

ניתן לחפש הרצאות מן העבר באמצעות חפוש “המועדון האסטרונומי” ב-YouTube, או באמצעות חפוש בארכיון ההרצאות כאן באתר.