מה קורה אם מזג האויר לא מתאים לתצפית?

במקרה של מזג אויר שאינו מתאים לתצפית הפעילות תתמקד בהרצאות, הצגת הטלסקופים וסיור במצפה, ללא תצפית.