מה ניתן לראות לפני השקיעה?

בשעות האור הפעילות תתמקד בהרצאות וסיור במצפה, וכן תצפית שמש בעזרת טלסקופ שמש.