מה ניתן לראות בשעות החשיכה?

לאחר השקיעה תערכנה, בנוסף להרצאות ולסיור במצפה, תצפיות מודרכות בשמי הלילה ללא טלסקופ, ותצפיות בגרמי שמים עמוקים באמצעות טלסקופי חובבים.