מה משך הפעילות?

משך הפעילות המשוער למבקר הוא בין שעה לשעתיים.