היכן מתקיימות הרצאות המועדון?

הרצאות המועדון מתקיימות בדרך-כלל באולם “לב” הנמצא בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל-אביב, אלא אם מצוין אחרת בהזמנה.

הוראות הגעה לאולם “לב” ניתן למצוא כאן.