האם הפעילות מתאימה לילדים?

כן, רוב הפעילויות ביום הפתוח מתאימות גם לילדים (וגם למבוגרים!), מגיל בית-ספר בערך.