מה ניתן לראות בשעות החשיכה?

לאחר השקיעה תערכנה, בנוסף להרצאות ולסיור במצפה, תצפיות מודרכות בשמי הלילה ללא טלסקופ, ותצפיות בגרמי שמים עמוקים באמצעות טלסקופי חובבים.

איזה פעילויות מתוכננות ליום הפתוח?

במהלך היום הפתוח תתקיימנה הפעילויות הבאות:

  • הרצאות בנושא המחקר המדעי במצפה הכוכבים
  • סיורים מודרכים והסברים על הטלסקופים במצפה
  • תצפית ממוחשבת באמצעות הטלסקופ הראשי במצפה
  • תצפיות אסטרונומיות באמצעות טלסקופי חובבים
  • הסברי שמים